Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém - Pěstební činnost pro LMB 2022 - 2026

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000007
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-014638
Datum otevření: 19.04.2022
Datum zavedení: 15.06.2022 00:01
Datum ukončení: 15.06.2026 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém - Pěstební činnost pro LMB 2022 - 2026
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou běžně, obecně dostupné služby souvisící s pěstební činností v lesnictví, a to v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem.
  Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci zavedeného DNS je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, obecně (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení - Návrh Smlouvy) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha návrhu smlouvy), a dále bude podrobněji specifikován také v zadávacích podmínkách jednotlivé veřejné zakázce zadávané v DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 250 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Brna, a.s.
 • IČO: 60713356
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 247/9
  66434 Kuřim

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesymb.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS