Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém - Těžební činnost pro LMB 2022-2026

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000001
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010782
Datum otevření: 22.03.2022
Datum zavedení: 06.05.2022 16:00
Datum ukončení: 06.05.2026 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém - Těžební činnost pro LMB 2022-2026
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou běžné, obecně dostupné služby souvisící s těžební činností, a to v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem.

  Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci zavedeného DNS je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, obecně (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení – Návrh Smlouvy) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4), a dále také ve výzvě k podání nabídek k jednotlivé veřejné zakázce zadávané v DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 290 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Brna, a.s.
 • IČO: 60713356
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 247/9
  66434 Kuřim

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesymb.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS