Veřejná zakázka: Služby BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 121
Systémové číslo: P22V00000124
Datum zahájení: 23.11.2022
Nabídku podat do: 07.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plněni této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění splnění všech povinností v oblasti bezpečností a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), které pro zadavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních předpisů zadavatele, technických či jiných norem. Dále je předmětem zakázky zajišťování konzultační činnosti v oblasti BOZP, styk s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a školení zaměstnanců zadavatele v dotčených oborech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Brna, a.s.
 • IČO: 60713356
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 247/9
  66434 Kuřim
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-010343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesymb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy