Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém - Školky LMB 2023-2027

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000003
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-004902
Datum otevření: 27.01.2023
Datum zavedení: 15.03.2023 00:01
Datum ukončení: 15.03.2027 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém - Školky LMB 2023-2027
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem DNS, resp. následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou v rámci kategorie 1 zavedeného DNS dodávky spotřebního materiálu pro lesní školky (hnojiva, přípravky na ochranu proti škůdcům rostlin, substráty a rašeliny a sadbovače pro pěstování rostlin), a dále v rámci kategorie 2 budou předmětem zavedeného DNS služby souvisící s pěstební činností v lesnictví, konkrétně v lesních školkách.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 55 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Brna, a.s.
 • IČO: 60713356
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 247/9
  66434 Kuřim

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesymb.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS