Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém - Dodávky dřevní štěpky a dřeva pro LMB 2022 - 2032

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000033
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-019863
Datum otevření: 20.05.2022
Datum zavedení: 06.09.2022 00:00
Datum ukončení: 20.07.2032 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém - Dodávky dřevní štěpky a dřeva pro LMB 2022 - 2032
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem DNS, resp. následně zadávaných veřejných zakázek v rámci zavedeného DNS budou dodávky dřevní štěpky či dřeva pro výrobu dřevní štěpky nebo ostatního dřeva.
  Zadavatel rozdělil DNS podle § 138 odst. 1 do tří kategorií:
  Kategorie 1 - Dřevní štěpka
  Kategorie 2 - Dřevo
  Kategorie 3 - Ostatní dřevní biomasa.
  Bližší podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 5 113 028 889 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Brna, a.s.
 • IČO: 60713356
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 247/9
  66434 Kuřim

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesymb.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS