Veřejná zakázka: Rámcová dohoda - Sazenice lesních dřevin pro LMB 2022-2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3
Systémové číslo: P22V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010781
Datum zahájení: 22.03.2022
Nabídku podat do: 22.04.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda - Sazenice lesních dřevin pro LMB 2022-2026
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a nejméně dvěma dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin (sazenic) zadavateli.
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní podmínky zadávací dokumentace (zejm. podmínky kvalifikace) a jejichž nabídka splní požadavky stanovené zákonem a zadávací dokumentací. Zadavatel neomezuje počet účastníků rámcové dohody. Dílčí veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou následně zadavatelem zadávány v souladu s ustanovením § 135 zákona postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, určené k zalesňování pozemků plnících funkci lesa nebo k plnění těchto funkční určených, a které jsou ve správě zadavatele, a to dle aktuálních potřeb a poptávky zadavatele.
Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 239 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Brna, a.s.
 • IČO: 60713356
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 247/9
  66434 Kuřim
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-010343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesymb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky