Veřejná zakázka: Automobily s pohonem 4x4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 273
Systémové číslo: P24V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 01.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Automobily s pohonem 4x4
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 kusů nových automobilů s pohonem 4x4, určených k přepravě osob.
Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze zadávací dokumentace (Příloha č. 3a zadávací dokumentace pro část 1; Příloha č. 3b zadávací dokumentace pro část 2), která obsahuje požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen respektovat.
V souladu s § 35 a § 101 odst. 1 zákona je veřejná zakázka rozdělena na 2 části, a to následujícím způsobem:
Část 1 - 1 ks terénního automobilu Pick-up s pohonem 4x4
Část 2 - 4 ks osobního automobilu s pohonem 4x4
V souladu s ustanovením § 101 odst. 2 zákona je účastník oprávněn podat nabídku na obě části, či jednu část veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na obě části veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud tedy účastník hodlá podat nabídku na více částí veřejné zakázky, podá více samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy města Brna, a.s.
 • IČO: 60713356
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 247/9
  66434 Kuřim
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-010343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesymb.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy